Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti utemeljena na Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) objašnjava koji se osobni podaci prikupljaju putem ove web stranice i u vezi s pružanjem naših usluga, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

NAŠE TEMELJNO NAČELO JE PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Privatnost pojedinaca i zaštita osobnih podataka temeljna su ljudska prava.

Mi u CRATIS-u imamo dužnost brinuti za privatnost osoba čije osobne podatke obrađujemo i pohranjujemo. Podaci su odgovornost, i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je apsolutno neophodno.

CRATIS se drži sljedećih načela s ciljem zaštite privatnosti svojih klijenata:

 • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno
 • Osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene
 • Ne čuvamo osobne podatke ako više nije potrebno
 • Nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti javno objavljujemo osobne podatke
 • Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama bez vašeg znanja
 • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu i donošenje odluka niti profiliranje
 • Osobne podatke ne prenosimo izvan EU/EEA
 • Kontinuirano osiguravamo da su osobni podaci sigurno pohranjeni.

Važno je pročitati ovu našu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i vašu pozornost. Trudili smo se da bude napisana što jasnije i da bude svakom razumljiva, sa željom da zadržimo vaše puno povjerenje u način kako postupamo s vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti osobnih podataka u CRATISU ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite se našem Službeniku za zaštitu podataka Igoru Barleku putem e-mail adrese: dpo@cratis.hr.

Ova internetska stranica, kao i naši poslovni i informacijski sustavi, dizajnirana je sa svrhom usklađenja sa sljedećim nacionalnim i EU pravnim okvirom u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:

 • Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679),
 • Direktiva o privatnosti u elektroničkim komunikacijama (Direktiva 2002/58/EC),
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18),

te će se kontinuirano ažurirati u skladu s relevantnim pravnim i regulatornim okvirom zaštite podataka i privatnosti na nacionalnoj i EU razini.

​Redovito unaprjeđujemo našu Politiku privatnosti kako bismo unaprijedili i zaštitu vaših podataka.

Ova Politika privatnosti unaprijeđena je 27.12.2020.

CRATIS nastupa u odnosu na osobne podatke vas kao naših poslovnih partnera i potencijalnih klijenata putem ove web stranice u ulozi voditelja obrade, koji određuje svrhe i načine obrada vaših osobnih podataka, te brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka. Također, kao ugovorna strana našim poslovnim partnerima, CRATIS je i izvršitelj obrada u ime poslovnih partnera kao voditelja obrade, koji nam daju puno povjerenje u pružanje širokog spektra usluga uz osigurane najviše mjere zaštite podataka i sigurnosti obrada.

Voditelj obrade vaših osobnih podataka putem ove web stranice je:

 • CRATIS d.o.o., Vinogradska 18, 42223 Varaždinske Toplice,
 • s poslovnom adresom ureda: CRATIS d.o.o., Šetalište Franje Tuđmana 1, 42000 Varaždin.

KAKO I KOJE VAŠE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Prikupljamo vaše podatke koje nam vi stavljate na raspolaganje prilikom namjere sklapanja poslovne suradnje ili korištenja naših usluga, koji su potrebni za izvršavanje ugovora, kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), osobni identifikacijski broj (OIB), i obrađujemo ih tijekom trajanja našeg ugovornog odnosa. To uključuje i podatke neophodne za isporuku ugovorenih usluga, te izdavanje računa, podatke koji dokazuju ovlaštenje za sklapanje ugovora, i podatke prikupljene prilikom komunikacije s nama (npr. kontaktni podaci).

Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca ili izravno putem naše e-mail adrese, CRATIS prikuplja informacije o vama. Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su vaše ime, adresa e-pošte, organizacija) ili pošaljete izravnom porukom e-pošte biti će obrađene i pohranjene kako bismo vas mogli kontaktirati i odgovoriti na vaš zahtjev. CRATIS neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti će im dopustiti pristup. Podaci će biti korišteni isključivo za poslovni kontakt, te s ciljem unapređenja sadržaja web stranica i anonimno u svrhu prikupljanja statističkih podataka.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka snimamo pozive na korisničku službu temeljem valjanog legitimnog interesa u svrhe unaprjeđenja kvalitete usluga, praćenja rješavanja mogućih prigovora korisnika, podrške korisnicima i otklanjanja kvarova te ih pohranjujemo na rok do 12 mjeseci. Pri tom osiguravamo pravovremenu informaciju o snimanju poziva i pravu na prigovor na takvo prikupljanje osobnih podataka.

Naše web stranice sadrže poveznice na druge web lokacije i društvene mreže te se na njih ne odnosi ova Politika privatnosti. Preporučujemo da pročitate uvjete zaštite privatnosti svake web stranice koju posjetite, a posebno gdje ostavljate podatke.

KOJA JE SVRHA I PRAVNA OSNOVA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA?

Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u smislu uspostavljanja poslovne suradnje, prikupljat ćemo i dalje koristiti vaše osobne podatke potrebne za uspostavljanje našeg poslovnog odnosa kao i za vrijeme naše poslovne suradnje, te ih brišemo po prestanku ugovornog odnosa i po isteku svih zakonskih obveza ili prestanku postojanja pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka, povezanih s obradama vaših osobnih podataka. Dio podataka zadržavamo i nakon prestanka poslovne suradnje temeljem naših legitimnih interesa u svrhe dokazivanja ispunjenja ugovornih obveza te osiguranja i unaprjeđenja kvalitete usluga.

Na vaš inicijalni upit putem našeg kontakt obrasca na web stranici ili izravno na našu e-mail adresu, odgovoriti ćemo na vaš zahtjev. Ako daljnja komunikacija između vas i CRATISA neće postojati, nakon 6 mjeseci izbrisat ćemo sve vaše osobne podatke.

OVLAŠTENI VANJSKI IZVRŠITELJI OBRADE

Surađujemo s partnerima koji nam pomažu pružati i unaprjeđivati naše usluge i proizvode te činiti našu direktnu komunikaciju s vama učinkovitijom. Pristup vašim osobnim podacima pružamo ovlaštenim vanjskim izvršiteljima obrade u svrhu obrade osobnih podataka za naše društvo na temelju naših izričitih uputa i putem sklopljenih ugovora o zaštiti osobnih podataka. Ti su partneri obvezni strogo poštivati obvezu povjerljivosti u skladu s ovom Politikom privatnosti, s ugovorima koje smo s njima sklopili i u skladu s obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Naši su izabrani vanjski izvršitelji obrade prije svega osobe i tvrtke koja za nas osiguravaju isporuku usluga, pohranu ugovora i ostale poslovne dokumentacije, usluge održavanja poslovnih aplikacija i druge usluge u vezi s predmetom poslovanja našeg društva, bez kojih ne bismo bili u mogućnosti osigurati ispunjenje naših ugovornih obveza prema vama i osigurati vam visoku razinu kvalitete naših usluga.

INFORMACIJSKA SIGURNOST

Kada CRATIS prikuplja informacije o vama, osiguravamo da su vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke mjere.

CRATIS je proveo sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka koje podijelite s nama, uključujući fizičke, elektroničke i proceduralne mjere.

Koristimo referentnu globalnu platformu za usluge „u oblaku“ kako bi osigurali najvišu zaštitu podataka, kako za našu internu dokumentaciju, tako i za vaše osobne podatke.

Ova internetska stranica smještena je kod nas u CRATIS-u na našim poslužiteljima unutar EU te CRATIS u cijelosti osigurava mjere dodatne zaštite i unaprijeđenja privatnosti korisnika.

Sav promet (prijenos datoteka) između ove internetske stranice i vašeg internetskog preglednika je enkriptiran i isporučen putem HTTPS razine, uz osiguranje najviše razine sigurnosti podataka.

VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati u svrhu ostvarivanja svojih prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka. Vaša prava su slijedeća:

Pravo pristupa

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Pružamo vam mogućnost da vidite svoje osobne podatke ili da zahtijevate kopiju vaših osobnih podataka.

Pravo povlačenja privole

Imate pravo u svakom trenutku i besplatno povući svoju privolu na obradu osobnih podataka temeljem koje će CRATIS izbrisati vaše podatke iz svojih sustava i prestati ih koristiti u svrhe za koje ste dali privolu. Korištenje osobnih podataka prije povlačenja privole je zakonito do trenutka njenog povlačenja.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje ste nam dali i koje smo prikupili.

Pravo na brisanje

Imate pravo zatražiti nas da izbrišemo vaše osobne podatke, kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada ste povukli privolu za obradu osobnih podataka, kada podnesete opravdani prigovor ili se vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

Pravo prigovora

Imate pravo prigovora na određeno postupanje s vašim osobnim podacima. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga.

Pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu vaših podataka a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.

Pravo na prijenos podataka

Kada se obrada vrši automatskim načinima obrade na temelju ugovora ili privole, imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i uobičajeno korištenom obliku i svojom odlikom prenositi takve podatke trećim stranama.

Kako podnijeti zahtjev?

Ukoliko želite iskoristiti bilo koje od prethodno navedenih prava, budite slobodni:

 • poslati zahtjev na email adresu dpo@cratis.hr ili
 • poštom na adresu CRATIS d.o.o., Šetalište Franje Tuđmana 1, 42000 Varaždin.

Na vaš ćemo zahtjev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru vašeg identiteta.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU-a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita.

Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:

 • AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)
 • Selska cesta 136
 • HR - 10 000 Zagreb
 • Telefon: +385 1 4609 000
 • e-mail: azop@azop.hr
 • Web: https://azop.hr/

UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo tekst ove Politike privatnosti povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove Politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.

Zatvori

Vaša privatnost i osobni podaci su nam bitni. Sukladno novoj Općoj uredbi o zaštiti podataka ažurirali smo naša Pravila privatnosti.

Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići.

Više o Pravilima privatnosti pročitajte ovdje.

Više o Pravilima o korištenju kolačića pročitajte ovdje.

 

Postavke o kolačićima možete urediti i/ili ažurirati ili obrisati prilikom svakog posjeta našoj stranici. O svemu više pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Google tag manager
Google analytics